ISO SWISS

ISO 9001

ISO

Uzyskaj certyfikat ISO 9001 łatwo i w rozsądnym czasie!

Specjalizujemy się we wdrażaniu Systemów Zarządzania Jakością. Jesteśmy zwolennikami pragmatycznych rozwiązań, które mogą być sukcesywnie rozbudowywane, a w razie potrzeby – również później przez Państwa samych. W ten sposób można uzyskać certyfikat ISO 9001 w przewidywalnym nakładzie czasu. Wartość firmy wzrasta wraz z certyfikatem ISO 9001. Dobre planowanie się opłaca. Jako doświadczeni kontrolerzy, pomożemy Ci znaleźć najszybszą i bezpieczną drogę. Pomyślny audyt i uzyskanie certyfikatu ISO albo zwrot pieniędzy !!!

Przebieg certyfikacji

Jeśli firma chce wprowadzić certyfikat ISO 9001 lub inne systemy jakości (ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001, itp. ), musi przejść ogólną procedurę badawczą z jednostką certyfikującą w celu przeprowadzenia audytu. Podczas audytów procesy są oceniane pod kątem spełnienia wymagań i wytycznych. Odbywa się to w dniu zamknięcia, a następnie w regularnych odstępach czasu. Na drodze do certyfikacji ISO niezbędne są następujące kroki:

     Przestrzeganie standardów branżowych i wdrażanie ich we własnej firmie;

     Dokumentacja zasadniczych procesów;

     Dostosowanie w razie potrzeby procesów pracy;

     Sporządzenie Księgi Jakości w oparciu o zarządzanie i procesy pomocnicze;

     Określenie i przeszkolenie Pełnomocników ds. Zarządzania Jakością oraz Kierowników ds. Jakości;

     Informowanie pracowników o planowanych audytach, szkoleniach jakościowych i wdrażaniu procesu ciągłego doskonalenia;

Możemy towarzyszyć Państwu w procesie od doradztwa do certyfikacji. Bezpiecznie, wydajnie, ekonomicznie i z gwarancją sukcesu. Zoptymalizowaliśmy procedury i procesy w celu zapewnienia jakości. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa bezpłatną ofertę.

Podtrzymanie i recertyfikacja

W trosce o ciągły rozwój, certyfikacja jest przeprowadzana na początku, a następnie dwukrotnie przeprowadzany jest audyt podtrzymujący. Po trzech latach rozpoczyna się kolejny cykl od ponownej recertyfikacji, a następnie dwa audyty podtrzymujące rocznie. Spełnione wymagania powinny prowadzić do wzrostu zaufania i wzmocnienia wizerunku klientów i interesariuszy. Certyfikat jest ważny w skali międzynarodowej i może być łączony z innymi normami, takimi jak ISO 14001, ISO 45001. W rozwiązaniu pakietowym, ISO 9001 może być certyfikowane z 14001 i 45001 na bardzo korzystnych warunkach.

ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2008 została zmieniona. Ze względu na 3-letni okres ważności certyfikaty ISO 9001:2008 są ważne najpóźniej do 14 września 2018 roku. Zgodnie z tym obowiązuje norma ISO 9001:2015, która jest publikowana w Polsce od 07 lipca 2016r. Istotne jest tu między innymi myślenie oparte na ryzyku, a wymagania stawiane Kierownikom ds. Jakości i Kadrze Kierowniczej wyższego szczebla rosną. Dzięki nowej normie można uniknąć wielu balastów i dokumentów.

Zmniejszymy Twoje zaangażowanie do minimum – cała dokumentacja po naszej stronie.

Proces tworzenia całej dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością został przez nas tak opracowany, aby maksymalnie zminimalizować Twoje zaangażowanie. Audytorzy Wewnętrzni ISOSWISS zrealizują wszelkie czasochłonne zadania, opiszą procedury oraz przygotują dokumenty. Dzięki nowej normie można uniknąć wielu balastów i dokumentów.

Zaoszczędź swój czas z nami!

ISOSWISS ogranicza biurokrację do miniumum, wykorzystując istniejące już w Twojej firmie rozwiązania w celu dopasowania ich do standardów ISO.

Rozwój strategii

Jak osiągnąć cele firmy w perspektywie średnioterminowej i jak mierzony jest postęp? ISOSWISS wyjaśnia funkcjonowanie systemu zarządzania i stawia strategię na dwie nogi.

Koncepcja marketingu

Zidentyfikuj siedem istotnych czynników w firmie i konsekwentnie je koordynuj. Podejście ISO SWISS otwiera oczy na nowe możliwości. Zwiększa szybkość osiągnięcia sukcesu.

Wdrożenia ISO 9001 dla MŚP

Plan-Do-Check-Act: Przekształcaj wejście na wyjście szybciej i lepiej. Dowody widoczne będą na zewnątrz z certyfikatem i zadowoleniem klientów. ISOSWISS czyni ISO odpowiednim dla polskich MŚP.

Z ISO SWISS przypomnisz sobie o przyszłości.

Zrównoważona karta wyników

Dzięki ISOSWISS, ciągłe dostosowywanie wszystkich działań za pomocą KPI do strategii i wizji może zostać włączone do normalnego raportowania w prosty ale skuteczny sposób.

Zarządzanie

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za Państwa wyniki pracy na stanowisku liniowym. ISOSWISS rozwiązuje problemy i odchodzi, gdy w firmie ugruntowuje się stabilne, nowe przywództwo. Zawsze korzystając z możliwości rynkowych.

Rozwiązanie następstwa

Przekazywanie pałeczki w odpowiednim momencie może, chce i musi być zaplanowane. Tutaj liczy się doświadczenie, pomnóż swoje doświadczenie z ISOSWISS.

Start-up Coaching

Pieniądze są ważne, ale to nie wszystko. Wiedza i kontakty aktywnych uczestników często bardziej pomagają nowo powstającym firmom. ISOSWISS oferuje to, czego jeszcze młode firmy nie mają.

Zarząd

Zmniejszenie złożoności, przezwyciężenie asymetrii informacyjnej i inteligentna kontynuacja strategii w Radzie Zarządu dzięki ISOSWISS.

Wycena przedsiębiorstwa – Due Diligence

Kupujesz firmę i chcesz zbadać ryzyko z należytą starannością i określić właściwą wartość. ISOSWISS porządkuje bazę danych i tworzy z niej czytelny raport.

Finanse i planowanie ubezpieczeń

Odpowiednie zasoby kapitałowe i planowanie pomagają zidentyfikować przyszłe luki płynnościowe na wczesnym etapie, które można dziś zlikwidować dzięki doradczym instrumentom finansowym.

Sourcing

Przeanalizuj strategię sourcingu i znajdź właściwą mieszankę pomiędzy strategią lokalną i globalną. Zmniejszenie kosztów zakupu i poprawa jakości. Sprawdź podejście oparte na udziale ISOSWISS w zyskach.lokalną i globalną. Zmniejszenie kosztów zakupu i poprawa jakości. Sprawdź podejście oparte na udziale ISOSWISS w zyskach.

logo_ISO_SWISS
logo_ISO_SWISS
arrow
pl_PLPL
de_DEDE pl_PLPL